Navigera
Om företaget
Företaget

Vad gör vi och vad skall vi göra?


Vi arbetar för att bedriva projekt, med från oss ledande projektledning, där
LGP Automation kan stå för totalansvaret. Vi kan också tillsammans med Er bedriva ett ansvar som täcker ett större projekt där det går åt mer resurser för att dela upp ansvar och kostnader.

Eftersom vi behärskar hela området kan vi erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna.
  
I större projekt är vi ett antal företag som går ihop och ansvarar för såväl projektering, programmering och installation. Detta för att få ett effektivt projekt där kunden inte behöver känna sig orolig för förseningar, inkompetens, materialval och ekonomiska konsekvenser.


Kvalitetspolicy


LGP Automation arbetar för att hålla en hög och jämn kvalite´ både på våra produkter och tjänster. Vi försöker att hela tiden förbättra vårt agerande när det gäller kvalitetstänkande i de projekt vi genomför. Målmedvetet sträva efter att leverera kompletta, fungerande och kvalitetsriktiga produkter och/eller tjänster.

Miljöpolicy


LGP Automation strävar efter att efterfölja och använda de miljölagar som finns samt att ständigt förbättra företagets miljötänkande. I vårt dagliga arbete skall vi använda vårt kunnande till att skapa miljövänliga processer och med gemensamma krafter arbeta målinriktat med varje projekts påverkan på miljön.
Wilson Creative
Copyright © LGP Automation AB 2006 - info@lgpautomation.se